گارانتی توسکام
تمامی محصولات ارائه شده در سایت توسکام دارای گارانتی معتبر و به ویژه گارانتی خود شرکت یعنی توسکام (TOOSCOM) می باشد که خارج از موارد بیان شده در زیر می توانید از آن استفاده کنید.

­1- آسیب دیدگی کـالای خریـداری شده بر اثـر ضربه، شکستگی، تـرک خوردگی، سوختگی، تغییر رنگ، ریختن مایعات، مواد شیمیایی و شوینده، گرد و غبار و آلودگی شدید دستگاه به تشخیص کارشناسان توسکام.

2- استفاده بیش از ظرفیت کارکرد روزانه تعیین شده توسط کارخانه سازنده.

3- استفاده از نرم افزارهایی که مختص دستگاه نمی باشند.

4- راه اندازی اولیه غیر استاندارد.

5- تعمیر دستگاه توسط افرادی خارج از گروه کارشناسان شرکت توسکام.

6- آسیب های ناشی از نصب غیر صحیح و نادرست اجزاء قابل تعویض.

7- تمام آسیب دیدگی هایی که بر اثر استفاده نادرست از کارتریج و یا استفاده مواد مصرفی غیر اورجینال بوجود آید.

8- مخدوش کردن شماره سریال دستگاه و همچنین عدم هماهنگی سریال دستگاه و کارت گارانتی.

9- مواد مصرفی و تجهیزات جانبی شامل هد، کارتریج، ریبون، باطری، آداپتور و کلیه کابل های اتصال.

10- استفاده از کاغذ غیر استانداردی که از نظر نوع، وزن و اندازه با استاندارد های تعیین شده توسط کارخانه هماهنگ نباشد.