گارانتی توسکام
تمامی محصولات ارائه شده در سایت توسکام دارای گارانتی معتبر و به ویژه گارانتی خود شرکت یعنی توسکام (TOOSCOM) می باشد که خارج از موارد بیان شده در زیر می توانید از آن استفاده کنید.

­۱- آسیب دیدگی کـالای خریـداری شده بر اثـر ضربه، شکستگی، تـرک خوردگی، سوختگی، تغییر رنگ، ریختن مایعات، مواد شیمیایی و شوینده، گرد و غبار و آلودگی شدید دستگاه به تشخیص کارشناسان توسکام.

۲- استفاده بیش از ظرفیت کارکرد روزانه تعیین شده توسط کارخانه سازنده.

۳- استفاده از نرم افزارهایی که مختص دستگاه نمی باشند.

۴- راه اندازی اولیه غیر استاندارد.

۵- تعمیر دستگاه توسط افرادی خارج از گروه کارشناسان شرکت توسکام.

۶- آسیب های ناشی از نصب غیر صحیح و نادرست اجزاء قابل تعویض.

۷- تمام آسیب دیدگی هایی که بر اثر استفاده نادرست از کارتریج و یا استفاده مواد مصرفی غیر اورجینال بوجود آید.

۸- مخدوش کردن شماره سریال دستگاه و همچنین عدم هماهنگی سریال دستگاه و کارت گارانتی.

۹- مواد مصرفی و تجهیزات جانبی شامل هد، کارتریج، ریبون، باطری، آداپتور و کلیه کابل های اتصال.

۱۰- استفاده از کاغذ غیر استانداردی که از نظر نوع، وزن و اندازه با استاندارد های تعیین شده توسط کارخانه هماهنگ نباشد.