افزایش رنگ پرینتر hp، چاپ کمرنگ hp، تنظیمات رنگ چاپگر canon، چگونه پرینت را پررنگ کنیم، کیفیت چاپ پرینتر لیزری، تنظیم کیفیت چاپ
نحوه تنظیم کیفیت چاپ در پرینترهای لیزری

برای بهبود کیفیت اسناد و تصاویر چاپ شده در پرینتر لیزری عوامل مختلفی نظیر تنظیمات پیش فرض پرینتر، تنظیمات برنامه چاپ، تنظیمات کاغذ، نوع کاغذ استفاده شده و کیفیت سند اولیه می تواند تاثیر داشته باشد. در ایم مطلب از توسکام به ارائه نکاتی برای بهبود کیفیت چاپ اسناد و تصاویر در پرینترهای لیزری می پردازیم.

افزایش رنگ پرینتر hp، چاپ کمرنگ hp، تنظیمات رنگ چاپگر canon، چگونه پرینت را پررنگ کنیم، کیفیت چاپ پرینتر لیزری، تنظیم کیفیت چاپ

گام اول) تنظیمات پیش فرض بر روی پرینتر لیزری را تغییر دهید. دسترسی به این تنظیمات در پرینترها براساس تولید کننده ها متفاوت می باشد. به هر حال، کنترل این تنظیمات اغلب از طریق کنترل پنل پرینتر تحت گزینه Default setting  یا Printing preferences قابل انجام می باشد. این تنظیم را بر روی بالاترین سطح دسترسی قرار دهید.

افزایش رنگ پرینتر hp، چاپ کمرنگ hp، تنظیمات رنگ چاپگر canon، چگونه پرینت را پررنگ کنیم، کیفیت چاپ پرینتر لیزری، تنظیم کیفیت چاپ

گام دوم) کیفیت چاپ را در برنامه بکارگرفته شده برای فرآیند سند یا تصویر تنظیم کنید. این تنظیمات بطور معمول می تواند از قسمت Print dialogue در تب Option یا Advanced setting برنامه مورد نظر برای چاپ قابل دسترس می باشد. این تنظیم را بر روی بالاترین سطح دسترسی قرار دهید.

افزایش رنگ پرینتر hp، چاپ کمرنگ hp، تنظیمات رنگ چاپگر canon، چگونه پرینت را پررنگ کنیم، کیفیت چاپ پرینتر لیزری، تنظیم کیفیت چاپ

گام سوم) اطمینان حاصل کنید که تونر کارتریج نیازی به شارژ شدن نداشته باشد. این اطلاعات را معمولا می توانید از طریق کنترل پنل پرینتر تحت گزینه Check ink-Levels بدست آورید. لازم به ذکر است که دستگاه های زیادی زمانیکه کارتریج نیاز به شارژ مجدد داشته باشد بطور خودکار هشدار می دهند.

افزایش رنگ پرینتر hp، چاپ کمرنگ hp، تنظیمات رنگ چاپگر canon، چگونه پرینت را پررنگ کنیم، کیفیت چاپ پرینتر لیزری، تنظیم کیفیت چاپ

گام چهارم) کاغذ استفاده شده بایستی مطابق نوع کاغذ تعیین شده تحت گزینه های تنظیمات کاغذ بر روی پرینتر باشد. بطور معمول می توان از قسمت کنترل پنل پرینتر تحت عنوان Printing preferences یا  Advancesd printer settings به این تنظیمات دسترسی داشت. درجات ضخامت مختلف به مقدار بیشتری جوهر برای چاپ اسناد و تصاویر با کیفیت دارد.

افزایش رنگ پرینتر hp، چاپ کمرنگ hp، تنظیمات رنگ چاپگر canon، چگونه پرینت را پررنگ کنیم، کیفیت چاپ پرینتر لیزری، تنظیم کیفیت چاپ

گام پنجم) از دستورالعمل نگهداری توصیه شده توسط تولید کننده پرینتر پیروی کنید. عدم انجام روند نگهداری مناسب می تواند بطور قابل ملاحظه ای کیفیت اسناد و تصاویر چاپ شده توسط پرینتر لیزری را تخریب کند.

افزایش رنگ پرینتر hp، چاپ کمرنگ hp، تنظیمات رنگ چاپگر canon، چگونه پرینت را پررنگ کنیم، کیفیت چاپ پرینتر لیزری، تنظیم کیفیت چاپ

گام ششم) از تصاویر باکیفیت که دارای بزرگ نمایی یا Dpi 2400 هستند برای رسیدن به بهترین نتیجه در زمان چاپ استفاده کنید. بزرگ نمایی یک تصویر را با راست کلیک کردن روی فایل و انتخاب از منوی ایجاد شده می توان در قسمت Properties dialogue تعیین کرد.

منبع: سایت WikiHow